Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Βιωσιμότητα, ασφάλεια και ακεραιότητα προϊόντος

Βιωσιμότητα

Στη Novitron, αντιλαμβανόμαστε ότι επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες οι οποίες βλέπουν τους εταιρικούς στόχους ως απόλυτα συνδεδεμένους με αυτούς της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξισορρόπηση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη την κοινωνική ευημερία και στην προστασία του περιβάλλοντος είναι το κλειδί στο να γίνουμε υπεύθυνα μέλη των κοινωνίων στις οποίες δραστηροποιούμαστε.

Ενας δρόμος μέσα από τον οποίο η Novitron σκοπεύει να δώσει έμφαση στην πρόκληση της βιωσιμότητας, είναι μέσα από τα εξελιγμένα λιπαντικά Mobil και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά. Εκτός από το να πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας , τα συνθετικά λιπαντικά βενζινοκινητήρων βοηθούν στην βελτίωση της οικονομίας καυσίμου συγκρινόμενα με ισοδύναμα ορυκτέλαια.

Παρακαλούμε πάντοτε να ανατρέχετε στα σχετικά τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων των συνθετικών λιπαντικών Mobil.

Τα συνθετικά βιομηχανικά λιπαντικά Mobil, διαρκούν περισσότερο συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια πριν χρειαστούν αλλαγή, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του εξοπλισμού. Συμβάλλουν έτσι, όχι μόνο στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των μηχανημάτων και του όγκου των χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, αλλά και στη μείωση των αποβλήτων.

shared product integrity

Ακεραιότητα προϊόντος

Η ExxonMobil Lubricants and Specialties (L&S) αναγνωρίζει ότι η ακεραιότητα του προϊόντος και η ικανοποίηση του πελάτη, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχία της. Η απόλυτη δέσμευση για την ακεραιότητα του προϊόντος, σηματοδοτεί την προ-ενεργητική διαχείρηση των ακόλουθων παραμέτρων, στον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων Mobil.

  • Σταθερότητα στην ποιότητα και απόδοση των προϊόντων Mobil
  • Τρόπος παρουσίασης των προϊόντων Mobil στην αγορά
  • Συμμόρφωση των προϊόντων Mobil με την νομοθεσία της αγοράς.

Ασφάλεια

Η Novitron δεσμεύεται να ενεργεί επιχειρηματικά με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων , όσων εμπλέκονται στην διακίνηση , των πελατών της και των πολιτών. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η προστασία , η ασφάλεια, η υγεία και η σωστή Περιβαλλοντική Συμπεριφορά για τον καθένα μας, στο χώρο εργασίας.

Η ExxonMobil παρέχει οδηγίες για την Ασφάλεια των Προϊόντων και Πληροφορίες Διαχείρισης σε όσους διακινούν , χρησιμοποιούν και απορρίπτουν χρησιμοποιημένα λιπαντικά Mobil. Τα Φυλλάδια Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), τα οποία βρίσκονται σε εταιρικό ιστοτόπο , περιλαμβάνουν πληροφορίες για την κατάλληλη χρήση, την υγεία και την περιβαλλοντική διαχείριση, την προσωπική προστασία και τους ελέγχους έκθεσης, τα μέτρα πρώτης βοήθειας και τρόπους απόρριψης των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Οι πελάτες θα πρέπει πάντοτε να αναφέρονται στην διαδικτυακή βάση δεδομένων, ώστε να πληροφορούνται για τις τελευταίες οδηγίες υγιεινής και ασφαλείας των λιπαντικών Mobil.

Η ExxonMobil παρέχει επίσης τα Τεχνικά Φυλλάδια Προϊόντων τα οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς, για κάθε πληροφορία σχετικά με τα λιπαντικά Mobil.

 

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για την αποθήκευση των επιλογών σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης και για την στατιστική ανάλυση με σκοπό να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία σας. Επιλέξτε "Αποδέχομαι" εφόσον έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και επιθυμείτε την εγκατάσταση των cookies.