Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία NOVITRON AE, ΦΩΚΑΙΑΣ 2, ΠΕΡΑΙΑΣ, ΤΚ 18547, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

Κατηγορία Δεδομένων : Ενημέρωση μέσω Newsletter

Σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 16 ετών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γονική συναίνεση για την αποστολή προσωπικών σας δεδομένων.Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι EMAIL, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP, ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Mailerlite.com

Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

- πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων.

- περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Κατηγορία Δεδομένων : Επικοινωνία μέσω φόρμας

Σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 16 ετών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γονική συναίνεση για την αποστολή προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ΟΝΟΜΑ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP. Όταν παρέχετε πληροφορίες για Ερώτηση/Δήλωση Ενδιαφέροντος ή άλλο Σχόλιο/Θέμα ενδέχεται να κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούν για τον σκοπό που τα κοινοποιήσατε.

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα και απορρίες που μας απευθύνετε σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας και γίνεται με την συγκατάθεσή σας.

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα έτος ή νωρίτερα, σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

- πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων.

- περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Κατηγορία Δεδομένων : Website Cookies

Σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 16 ετών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γονική συναίνεση για την αποστολή προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι _ga cookie (διακρίνει τους χρήστες), _gid cookie (διακρίνει τους χρήστες), _gat cookie (ενεργοποιεί το ρυθμό αιτημάτων)

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας του λογισμικού της Google Analytics. Η Google Analytics βοηθάει να επιθεωρούμε τα στοιχεία του επισκέπτη, όπως τη χρήση λογισμικού πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser), τις σελίδες που επισκέφτηκε και τον αριθμό φόρτωσης σελίδων. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από το λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) στην συσκευή σας.

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι _ga 2 έτη, _gid 24 ώρες, _gat ένα λεπτό.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι : GOOGLE ANALYTICS

Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του λογισμικού πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) σας έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η Iστοσελίδα ή και να διαγράφετε cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση, όπως για παράδειγμα :

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Κατηγορία Δεδομένων : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ WEB ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Mobil 1 Workshop (ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Δεν επιτρέπεται να δώσετε τα στοιχεία σας προς επεξεργασία σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 18 ετών.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, IPADDRESS

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αγορά λιπαντικών MOBIL μέσω του Δικτύου Συνεργατών της NOVITRON A.E.

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι Ένα (1) έτος από την αγορά των λιπαντικών.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς του Δικτύου Συνεργατών Mobil 1 Workshop

Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

- πρόσβασης, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων.

- διαγραφής των δεδομένων εφόσον αντιτίθεστε στην επεξεργασία ή επικαλείστε νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εθνικού δικαίου.

- περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης (παραγγελία). Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά για τις παραγγελίες, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης (παραγγελίας).

Κατηγορία Δεδομένων : Διαγωνισμός - Κλήρωση

Δεν επιτρέπεται να δώσετε τα στοιχεία σας προς επεξεργασία σε περίπτωση που είστε μικρότερη/μικρότερος των 18 ετών.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι να έχετε τη δυνατότητα μέσω κλήρωσης να κερδίσετε τα δώρα του διαγωνισμού.

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι 2 μήνες μετά την κλήρωση.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς του Δικτύου Συνεργατών Mobil 1 Workshop και ο πάροχος ηλεκτρονικής διαχείρισης του διαγωνισμού με την επωνυμία webintel .

Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα :

- πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων.

- περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων, ακολουθώντας αυτή την διαδικασία.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα έχετε υποβάλλει αλλάξει, όπως μας το κοινοποιήσετε εγκαίρως προκειμένου τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε να είναι ακριβή.

Για οποιοδήποτε θέμα ή αίτημα επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018.

Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.