Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mobil-branded Grease – enhanced protection

Mobil Grease 2016Mobil™-branded greases are based on carefully selected mineral and synthetic base fluids in combination with patented thickener technology and synergistic additive systems.

With modern manufacturing techniques ensuring consistent quality and performance, the Mobil grease range is specially designed to meet a wide variety of operating conditions in both industrial and mobile equipment. This includes extreme applications such as high and low temperatures, water contamination, heavy or shock loads or variable speeds.

Available in a range of viscosity grades to offer added choice and flexibility, Mobil greases are engineered to keep machinery operating in top form by offering three distinct advantages:

  • Enhanced equipment reliability and productivity – even in extreme operating conditions
  • Cost-effective lubrication and reduced waste – based on long grease life and extended re-lubrication interval
  • Potentially improved productivity – through expert advice from ExxonMobil engineers

Rely on synthetic Mobilith SHC™ greases to reduce

Synthetic Mobilith SHC greases are high performance products scientifically engineered to exceed the demanding requirements of the most severe applications. The balanced formulation profile of the series – synthesized hydrocarbon-based fluids together with those of an advanced lithium-complex thickener – makes them the compelling grease of choice for the lubrication of a wide variety of machinery, vehicles and components where excellent adhesion, structural stability and resistance to water are demanded.

The low internal friction and high natural viscosity index of the base fluids offer the benefits of extended bearing life, wide temperature range of application, and longer grease life compared to conventional mineral oils greases – with the overall aim of helping to reduce maintenance costs and improve profitability...

Mobilgrease XHP™ 220 Series

Mobilgrease XHP™ 220 Series

Mobilgrease XHP™ 220 greases are designed to outperform conventional products in applications that run in severe operating conditions. Grease, Corrosion protection, Enhanced wear protection, Extreme pressure, High temperature, Lithium complex, Water resistance

Get a Quote

Download PDS

Mobil SHC Polyrex™ Series

Mobil SHC Polyrex™ Series

Mobil SHC Polyrex™ Series greases are specifically formulated for high temperature service to improve your productivity in general industry and food processing applications. Extended life, Enhanced wear protection, Food grade, Severe operating conditions, Polyurea, Low noise, Water resistance, Wide temperatures.

Get a Quote

Download PDS

Mobilgrease XHP™ Mine Series

Mobilgrease XHP™ Mine Series

Mobilgrease XHP™ Mine Series greases are premium lithium-complex and are specifically designed to meet the needs of off-highway and mining equipment. Grease, Lithium complex, Corrosion protection, Water resistance, High temperature, Low temperature, Enhanced wear protection, Extreme pressure, Severe operating conditions

Get a Quote

Download PDS

Mobilith SHC™ Series

Mobilith SHC™ Series

Mobilith SHC™ Series lubricants are engineered to exceed the demanding requirements for severe applications at extreme temperatures. Grease, Extended life, Corrosion protection, Extreme pressure, Wide temperatures, Lithium complex, Severe operating conditions, Enhanced wear protection.

Get a Quote

Download PDS

Mobiltemp SHC Series

Mobiltemp SHC Series

Mobiltemp SHC™ Series products are supreme performance antiwear greases primarily intended for high temperature applications Grease, High temperature.

Get a Quote>

Download PDS

Unirex N Series

Unirex N Series

UNIREX™ N greases are premium-quality, lithium-complex products suitable for high-temperature service in rolling-element bearings Grease, Extended life.

Get a Quote

Download PDS

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για την αποθήκευση των επιλογών σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης και για την στατιστική ανάλυση με σκοπό να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία σας. Επιλέξτε "Αποδέχομαι" εφόσον έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και επιθυμείτε την εγκατάσταση των cookies.