Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

intro industry aerosols

Introducing Mobil Sprays, specifically designed to complement Mobil Oils.

No matter what your business may be, Mobil™ aerosols can help keep machines running and downtime costs to a minimum. Mobil™ aerosols offer several of its great industrial lubricants in easy-to-use convenient aerosol cans. All of those have several applications and benefits.

Solvent Cleaner Spray

Solvent Cleaner Spray

Mobil Solvent Cleaner Spray is a degreasing solvent with very fast evaporation properties.

Product Data Sheets
BRA3949 High Temperature Spray [MANUFACTURING] 2PP

Properties

 • Solvent Cleaner Spray is free of chlorine, fluorine and aromatic compounds such as benzene, toluene, xylene or styrene.
 • Is an excellent solvent for fats and oils and leaves no residue after evaporation.
 • Allows for precise application in hard to reach areas
 • Applications

 • Solvent Cleaner Spray is particularly recommended for cleaning and degreasing metal and most plastics before surface treatment, painting or gluing.
 • It is also a good solvent for adhesives and an excellent cleaner for brake pads and discs.
 • Can be used for cleaning of electrical equipment.
 • Has a high evaporation rate to quickly remove flammable vapors.
 • Available sizes: 400ML


  High Temperature Spray

  High Temperature Spray

  Mobil High Temperature Spray is a synthetic oil aerosol with exceptional resistance to high temperatures. It lubricates chains at up to 280°C.

  Product Data Sheets
  BRA3949 High Temperature Spray [MANUFACTURING] 2PP

  Properties

 • High Temperature Spray is made from synthetic oil with high thermal stability and specific additives.
 • Has excellent lubricity.
 • High Temperature Spray is ashless at high temperatures.
 • Keeps chains clean.
 • High Temperature Spray is water-repellant and protects lubricated elements from rust and corrosion.
 • Penetrates chains deeply due to its foaming power and low surface tension.
 • Increases life of chains due to its presence of anti-wear additives.
 • Can be used up to 280°C without coking.
 • Applications

 • High Temperature Spray is especially recommended for lubrication of chains; at high temperature (up to 280°C) or in the presence of water.
 • High Temperature Spray is also particularly recommended for the lubrication of bearings and roller conveyors at high temperature.
 • Available sizes: 600ML


  Anti-Friction Spray

  Anti-Friction Spray

  Mobil Anti-Friction Spray is a high performance lubricant aerosol formulated with unctuous agents, antiwear and extreme pressure additives without chlorine. It reduces tool friction and heat even on the hardest metals.

  Product Data Sheets
  BRA3949 Anti Friction Spray [MANUFACTURING] 2PP

  Properties

 • Anti-friction Spray has great anti-wear and extreme pressure properties to significantly improve tool stability on the hardest materials.
 • Reduces friction and maintains the lubrication film.
 • Has very high anti-wear properties.
 • Provides excellent wettability and optimal lubrication for drilling and tapping due to its low surface tension.
 • Increases efficiency by reducing the loss of energy through heat increases the lifetime of tools.
 • Anti-friction Spray is packaged as an aerosol with a non-flammable propellant gas.
 • Applications

 • Anti-Friction Spray is particularly recommended for drilling and tapping of the hardest materials, stainless steel, alloy and high alloy steel (do not use on copper and its alloys).
 • Available sizes: 400ML


  Multipurpose Spray

  Multipurpose Spray

  Mobil Multipurpose Spray is a high performance penetrating oil lubricant formulated from hydrocarbons and specific additives.

  Product Data Sheets
  BRA3949 Multipurpose Spray [MANUFACTURING] 2PP

  Properties

 • Multipurpose Spray is a lubricant that consists of anti-seize, anti-corrosion and waterproofing additives.
 • Has excellent wetting and penetrating power thanks to low surface tension.
 • Loosens, displaces moisture, lubricates and protects against corrosion.
 • Multipurpose Spray packaged as an aerosol with a non-flammable compressed propellant gas.
 • Applications

 • Multipurpose Spray is especially recommended to loosen mechanisms blocked by corrosion.
 • Multipurpose Spray quickly wets severely blocked surfaces and penetrates mechanisms to facilitate loosening.
 • Multipurpose Spray has many applications such as the elimination of mechanism noises, chain lubrication, temporary protection against corrosion, etc.
 • Available sizes: 400ML


  Penetrating Spray

  Penetrating Spray

  Mobil Penetrating Oil Spray is a penetrating, fast acting lubricant containing solid graphite.

  Product Data Sheets
  BRA3949 Penetrating Spray [MANUFACTURING] 2PP

  Properties

 • Penetrating Spray is made from corrosion and moisture resisting, lubricating agents.
 • Contains graphite; it penetrates, lubricates, repels moisture
 • Protects against rust and prevents seizing.
 • Penetrating Spray is an aerosol that can be used in any position
 • Applications

 • Penetrating Spray is particularly recommended for loosening rusted mechanisms (screws, bolts...).
 • Lubricates surfaces quickly and penetrates the most seized or rusted metal parts for easy disassembly.
 • Penetrating Spray has many uses, for example, eliminating unpleasant noise, lubricating chains, temporary rust protection etc.
 • Available sizes: 500ML

  Material Safety Data Sheets

  Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για την αποθήκευση των επιλογών σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης και για την στατιστική ανάλυση με σκοπό να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία σας. Επιλέξτε "Αποδέχομαι" εφόσον έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και επιθυμείτε την εγκατάσταση των cookies.