Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Food Aerosols

No matter what your business may be, Mobil™ aerosols can help keep machines running and downtime costs to a minimum. If you need a small amount of lubrication in specific areas or just want to give your operators additional flexibility for handling lubrication problems, Mobil™ aerosols offer several of its great industrial lubricants in easy-to-use convenient aerosol cans.

Product performance and packaging are designed to complement the Mobil lubricant product line and add value to customers. All products are registered with NSF, carry the NSF H1 grading and have several applications and benefits.

The NSF registered Mobil aerosols product range aims to:

 • Improve customer experience with clear product packaging design
 • Mobil aerosol nozzle provides two types of spray for your specific applications
 • Each product has unique color coding to improve product selection and reduce the chance of contamination

Lube Degreaser Spray

Lube Degreaser Spray

Mobil Lube Degreaser Spray is a fast evaporating, chlorine-free aerosol for the food industry. It dries quickly at room temperature leaving no traces or residue.

NSF Registration Certificate
Product Data Sheets
MOBIL Degreaser Spray (Food) 2PP

Properties

 • Colourless and practically odourless
 • Formulated without chlorine, fluorine, N-hexane, cyclohexane and aromatic compounds (benzène)
 • Excludes animal derivatives and allergens listed in Annex II of Directive 2011/1169/EC on food ingredients
 • No risk of corrosion on metals, with its unidirectional powerful spray and low surface tension
 • Applications

 • Special anti-seize spray for food industries
 • Intended for cleaning and degreasing mechanical parts and machine frames contaminated with oil, grease, anti-rust products or other dirt
 • Not recommended for the cleaning of electrical equipment
 • Can be used as an evaporating penetrating oil and lubricant agent for metal parts with a screen connection (nuts, bolts, screws) due to its low surface tensions
 • Available sizes: 400ML


  Silicone Spray

  Silicone Spray

  Mobil Silicone Spray is designed for food industry equipment where there is a possibility of incidental food contact. Ideal for lubrication of plastics and elastomer parts.

  NSF Registration Certificate
  Product Data Sheets
  BRA3949 Silicone Spray (Food) 2PP.

  Properties

 • Meets the FDA requirements for lubricants with incidental food contact, 21 CFR 178.3570 and is NSF H1 registered.
 • Doesn’t contain animal derivatives and allergens listed in Annex II of
 • Directive 2011/1169/EC on food ingredients.
 • It is formulated with full synthetic silicone base oil.
 • Has excellent oxidation and thermal stability.
 • It is a colorless lubricant for all applications other than metal-to-metal.
 • Has excellent compatibility with most plastics and elastomers.
 • It is moisture repellent, water resistant and anti-static.
 • Applications

 • Silicone Spray is recommended for the lubrication of machinery used in food and beverage processing and the packaging industry.
 • Silicone Spray is particularly recommended for the greasing of cylinders, slides, guides, axles, columns, rollers, conveyors, belts, etc.
 • Silicone Spray is also recommended for mould release for plastics and rubbers and as a general lubricant for plastic and elastomer parts.
 • Available sizes: 500ML


  PTFE Spray

  PTFE Spray

  Mobil PTFE Spray is a synthetic lubricant aerosol for all types of industry. Leaves non-stick dry film for applications between -40°C to +150°C.

  NSF Registration Certificate
  Product Data Sheets
  BRA3949 MOBIL PTFE Spray (Food) 2PP

  Properties

 • PTFE Spray meets the FDA requirements of lubricants with incidental food contact, 21 CFR 178.3570 and is NSF H1 registered.
 • Doesn’t contain animal derivatives and allergens listed in Annex II of Directive 2011/1169/EC on food ingredients.
 • It is formulated with a 100% synthetic base oil and specific additives ensuring high lubricating and anti-wear performance in a wide temperature range (-40°C to +150/180°C, after evaporation).
 • The presence of PTFE type Teflon allows resistance to chemicals (alkalis, water washout, dust ...) and promotes long-term lubrication.
 • After drying, PTFE Spray leaves a dry, non-stick and non-greasy film, limiting the risk of seizure of lubricated components and reduces friction.
 • PTFE Spray eliminates water in lubricated parts and protects against rust and corrosion.
 • Applications

 • PTFE Spray is recommended for the lubrication of machinery used in all types of industries, including manufacturing of food, beverages and packaging.
 • It is particularly recommended for the lubrication of slides, axles, chains, cams, columns, guides, skids, rails, conveyors, and various other mechanisms.
 • It is also particularly recommended for lubrication in wet or dusty environments (flour, cardboard dusts, etc ...).
 • Available sizes: 500ML


  Chain Oil Spray

  Chain Oil Spray

  Mobil Chain Oil Spray is a tacky, adhesive and water-insoluble chain lubricant designed for food industry equipment where there is a possibility of incidental food contact.

  NSF Registration Certificate
  Product Data Sheets
  BRA3949 Chain Oil Spray (Food) 2PP

  Properties

 • Chain Oil Spray meets the FDA requirements for lubricants with incidental food contact, 21 CFR 178.3570 and is NSF H1 registered.
 • Doesn’t contain animal derivatives and allergens listed in Annex II of directive 2011/1169/EC.
 • It is designed to provide high temperature and long term lubrication without deposit formation.
 • It is tacky and highly adhesive and limits the risks of splashing.
 • It is highly water and steam resistant.
 • Protects against rust and corrosion.
 • Extends chain life.
 • Chain Oil Spray usable from −15°C to +190°C
 • Applications

 • Chain Oil Spray is recommended for the lubrication of machinery used in food and beverage processing and packaging industry.
 • It is particularly recommended for greasing of chains, cables, cams, pinions and gears that are exposed to water or steam.
 • Chain Oil Spray is also recommended for various mechanisms exposed to acidic juices or alkaline liquors.
 • Available sizes: 500ML


  Grease PTFE Spray

  Grease PTFE Spray

  Mobil Grease PTFE Spray is an anti-wear synthetic grease designed for food industry equipment where there is a possibility of incidental food contact. It prevents water washout for applications from -35°C to +170°C.

  NSF Registration Certificate
  Product Data Sheets
  BRA3949 Grease PTFE Spray (Food) 2PP

  Properties

 • Grease PTFE Spray meets the FDA requirements of lubricants with incidental food contact, 21 CFR 178.3570 and is NSF H1 registered.
 • Doesn’t contain animal derivatives and allergens listed in Annex II of Directive 2011/1169/EC on food ingredients.
 • Contains PTFE type teflon and specific additives resulting in increased resistance to water washout and chemicals (alkaline detergents and other cleaning products).
 • It is formulated with 100% synthetic base oil, with low volatility and high resistance to oxidation and temperature.
 • Has a low coefficient of friction to reduce the risk of seizure of equipment.
 • Has specific anti-wear additives that provide excellent extreme pressure properties.
 • Grease PTFE Spray is usable from −35°C to +170°C
 • Applications

 • Grease PTFE Spray is recommended for the lubrication of machinery used in food and beverage processing and the packaging industry.
 • Grease PTFE Spray is particularly recommended for greasing of chains, cams, pinions, open gears, and various mechanisms in the presence of water or steam.
 • Available sizes: 500ML


  Penetrating Oil Spray

  Penetrating Oil Spray

  Mobil Penetrating Oil Spray is a high-performance anti-seize lubricant designed for food industry equipment where there is a possibility of incidental food contact. Protects against corrosion.

  NSF Registration Certificate
  Product Data Sheets
  BRA3949 Pen Oil Spray (Food) 2PP

  Properties

 • Penetrating Oil Spray meets the FDA requirements for lubricants with incidental food contact, 21 CFR 178.3570 and is NSF H1 registered.
 • Doesn’t contain animal derivatives and allergens listed in
 • Annex II of Directive 2011/1169/EC on food ingredients.
 • Penetrating Oil Spray formulated with lubricating, anti-seize and anti-corrosion agents.
 • Penetrating Oil Spray water-repellant and protects against corrosion.
 • Provides high lubrication and penetration performance.
 • Applications

 • Penetrating Oil Spray is recommended in the food and beverage processing and packaging industry as an anti-seize lubricant for machinery jammed by corrosion.
 • It is also a special anti-seize lubricant for agro-food industries.
 • Available sizes: 400ML

  Material Safety Data Sheets

  Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για την αποθήκευση των επιλογών σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης και για την στατιστική ανάλυση με σκοπό να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία σας. Επιλέξτε "Αποδέχομαι" εφόσον έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και επιθυμείτε την εγκατάσταση των cookies.